Tapjoy

TapjoyAdapter V3.3.1

Adapter SDK 更新日期 更新日志
3.3.1 12.7.1 2020-11-27

Bug 修复

支持Tapjoy SDK版本12.6.1~12.7.1

不支持低于6.6.0版本的AdTiming SDK

3.3.0 12.6.1 2020-08-13

支持Tapjoy SDK版本12.6.1

不支持低于6.6.0版本的AdTiming SDK

3.2.0 12.4.2 2020-07-08

支持设置GDPR、COPPA

不支持低于6.5.0版本的AdTiming SDK

3.1.5 12.4.2 2020-06-15

Bug 修复

3.1.4 12.4.2 2020-05-20

支持Tapjoy SDK版本12.4.2

Bug 修复

3.1.3 12.4.2 2020-04-03

支持Tapjoy SDK版本12.4.2

这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

登录写评论。