AppLovin

ApplovinAdapter V3.4.1

Adapter SDK 更新日期 更新日志
3.4.1 9.14.1 2020-10-09

不再支持300*250的Banner

支持AppLovin SDK版本9.14.1

不支持低于6.6.0版本的AdTiming SDK

3.4.0 9.13.1 2020-08-13

支持AppLovin SDK版本9.13.1

不支持低于6.6.0版本的AdTiming SDK

3.3.0 9.12.7 2020-07-08

支持AppLovin SDK版本9.12.7

支持设置GDPR、CCPA、COPPA

不支持低于6.5.0版本的AdTiming SDK

3.2.0 9.12.6 2020-05-20

支持AppLovin SDK版本9.12.6

支持Banner多尺寸

不支持低于6.3.4版本的AdTiming SDK

3.1.3 9.12.4 2020-04-30

支持AppLovin SDK版本9.12.4

支持AppLovin Banner广告类型

3.1.1 9.7.2 2020-04-03

支持AppLovin SDK版本9.7.2

这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

登录写评论。