Vungle

VungleAdapter V3.6.3

Adapter SDK 更新日期 更新日志
3.6.3 6.8.1 2020-11-04

支持Vungle SDK版本6.8.1

3.6.2 6.7.1 2020-10-09

支持In-app Header Bidding

支持Vungle SDK版本6.7.1

不支持低于6.6.1版本的AdTiming SDK

3.6.1 6.7.0 2020-08-18

问题修复

支持Vungle SDK版本6.7.0

不支持低于6.6.0版本的AdTiming SDK

3.6.0 6.7.0 2020-08-13

支持Vungle SDK版本6.7.0

不支持低于6.6.0版本的AdTiming SDK

3.5.0 6.5.3 2020-07-08

支持Vungle SDK版本6.5.3

支持设置GDPR、CCPA

不支持低于6.5.0版本的AdTiming SDK

3.4.0 6.5.3 2020-05-20

支持Vungle SDK版本6.5.3

支持Banner多尺寸

不支持低于6.3.4版本的AdTiming SDK

3.3.1 6.5.3 2020-04-30

支持Vungle SDK版本6.5.3

支持Vungle Banner广告类型

3.2.0 6.4.11 2020-04-03

支持Vungle SDK版本6.4.11

这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

登录写评论。